Lähteet

Helsingin kaupunki (2011). Raide-Jokerin pysäkkien saavutettavuuden parantamisedellytykset.

HKL (2018). Raitioteiden suunnitteluohje.

Kuntaliitto (2018). Erikoiskuljetukset suunnittelussa.

Liikenneviraston ohjeita 11/2014. Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu

Säätelä, Annukka: Tampereen raitiotien pysäkkien aito saavutettavuus (2019), Tampereen yliopisto, diplomityö

Talja, A. ja Saarinen, A. Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, Esiselvitys, VTT:n tiedotteita 2468, 2009. VTT:n tärinään liittyvät julkaisut ja suositukset.

Tammilehto Suvi: Raitiotie ja kiertoliittymä, opinnäytetyö

Tampereen kaupunkiseutu (2018). Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen kaupunkiseudulla.

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma (2020)

Tampereen raitiotien toteutussuunnitelma, suunnitelmaselostus osalla 1: Hervanta-keskusta-TAYS.

Tampereen raitiotien vaikutusten arviointi, yhteenvetoraportti (2016).

Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma (2014).