12. Raitiotien kalusto ja kunnossapito

12.1. Matkustajakalusto

Tampereen raitiovaunu on Skoda Transtechin valmistama Smart Artic X34. Vaunu on kahteen suuntaan ajettava. Ovet sijaitsevat molemmilla puolilla vaunua, jolloin pysäkki voi sijaita kummalla puolella tahansa. Vaunun pituus on 37,29 m. Vaunun tärkeimmät tekniset ominaisuudet ja päämitat on esitetty taulukossa 12.1 ja kuvissa 12.1a-c.

PääarvotŠkoda ForCity Smart Artic X34
Istumapaikat yhteensä / kiinteät / kääntöistuimet104 / 64 / 40
Vapaa lattiatila50.1 m2
Matkustajakapasiteetti yhteensä seisovat matkustajat 4 / 5 / 6 per m2264 / 314 / 364
Pituus37.29 m
Leveys2.65 m
Korkeus3.6 m
Taarapaino56.8 t
Käyttöjännite750 V
Sisäänkäynnin nimelliskorkeus350.0 mm
Lattian nimelliskorkeus420.0 mm
Lattian korkeus telialueella500.0 mm
Sisäänkäyntien lukumäärä (etuovet / keskiovet)4 / 6
Sisäänkäynnin mitat (etuovi / keskiovi x korkeus)800/1 300 x 2 000 mm
Pyörätuoli- / lastenvaunu- / polkupyöräpaikat6 / 12 / 6
Raideleveys1 435 mm
Akseliväli1 800 mm
Pyörän halkaisija uusi / kulunutØ640/580 mm
Suurin sallittu akselipaino10 t
Pienin kaarresäde25 m
Pienin pystykaarresäde250 m
Suurin nopeus / suurin liikennöintinopeus80/70 km/h
Telikäytöt4 yksikköä
Vetäviä akseleita8 kaikki akselit vetävät
Ajomoottoriteho560 (8 x 70) kW
Taulukko 12.1 Raitiovaunun tärkeimmät tekniset ominaisuudet ja päämitat.
Kuva 12.1  a) Smart Artic X34 raitiovaunun päämitat.
Kuva 12.1 b) Smart Artic X34 raitiovaunun päämitat.

Vaunu on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista pidentää tulevaisuudessa 47,2 m mittaiseksi. Pidentäminen tapahtuu lisäämällä D-moduuli moduuli A- ja C-moduulien väliin. D-moduuli vastaa rakenteeltaan A/B-moduulia ilman ohjaamoa ja päätyovia. Pidennetyn vaunun malli on Smart Artic X45. Raitiotieverkko suunnitellaan lähtökohtaisesti X45-kalustolle.

Kuva 12.1 c) Smart Artic X45 raitiovaunun päämitat. X34 raitiovaunuun on lisätty D-moduuli.

12.2. Raitiotien kunnossapito ja kunnossapitokalusto

Tampereen raitiotien jatkuva luotettava toiminta on koko seudun joukkoliikennejärjestelmän kannalta tärkeää. Tehokkaasti järjestettävissä oleva kunnossapito mahdollistaa aikataulun mukaisen liikennöinnin. Raitiotien kunnossapito käsittää ratainfrastruktuurin hoitotoimenpiteet, säännölliset huollot ja tarkastukset sekä poikkeustilanteissa korjaukset. Yllättävien hajoamisten varalta raitiotien kriittisiä osia tulee olla varastossa. Varastosta aiheutuvien kustannusten hallitsemiseksi uudet ratkaisut, jotka synnyttävät tarpeen arvokkaiden varaosien varastointiin, tulee harkita kokonaistaloudellisesti.

Lähtökohtaisesti suunnitteluratkaisuissa tulee välttää kunnossapidon erikoiskalustoa vaativia ratkaisuja. Mikäli ratkaisut mahdollistavat rata-alueen kunnossapidon monen tyyppisillä menetelmillä ja välineillä, voidaan kunnossapitotehtävien hoidossa hyödyntää laajempaa urakoitsijajoukkoa. Näin voidaan parantaa raitiotien huoltovarmuutta ja saavuttaa kunnossapidossa matalammat kustannukset.

Katusuunnittelussa tulee pyrkiä mahdollistamaan lumen auraus ja siirto monipuolisesti. Etenkin liikennemuotojen erotteluun käytettäviä rakenteita suunniteltaessa tulee tunnistaa mahdolliset talvihoitoratkaisut. Vähintäänkin lumi tulee voida aurata pois ajolangan alta tilaan, jossa se voidaan kuormata poiskuljetettavaksi turvallisesti ja välttäen liikennekatkoja. Normaalien liikennealueen näkemävaatimusten lisäksi talvihoidon ja lumitilojen suunnittelussa tulee huomioida, ettei sähköturvallisuussyistä alle neljän metrin etäisyydelle radan keskilinjasta saa kasata yli 1,0 metriä kiskonselänkorkeudesta nousevia lumikasoja. Kunnossapidon helpottamiseksi ja näkemävaatimusten vuoksi katupuut tulisi suunnitella riittävän kauas raiteesta.

Radan kunnossapito on toteutettu käyttäen tehokkaita monikäyttöisiä laitteita, jotka mahdollistavat kunnossapidon mahdollisimman lyhyiden työrakojen puitteissa. Tällöin ei tarvita erillistä työkonetta jokaiseen tehtävään, ja liikennehaitat saadaan minimoitua. Raitiotien kunnossapidossa käytetään normaaleja katuhuollon ajoneuvoja ja laitteita sekä kumi- ja kiskopyörillä varustettuja kaksitieajoneuvoja, joihin voidaan liittää erilaisia lisälaitteita, kuten nurmikon leikkuupää, aurat, pesurit ja harjat. Raitiotien sekaliikennekaistojen ja muiden suljetun päällysrakenteen osuuksien kunnossapitotoimet pyritään hoitamaan kiskon huoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti kumipyörin. Kiskopyöräkalusto on välttämätöntä avoimen päällysrakenteen rataosuuksien hoidossa (viherrata ja sepelirata).

Erityisesti raitiotien kunnossapitoa varten on runko-ohjattava Lännen 8800K monitoimikone sekä Unimog kevytkuorma-auto, jotka on varustettu kisko- ja kumipyörin. Lisäksi kiskoilta tehtävissä töissä tarvittavia koneita ja säiliöitä voidaan kuljettaa hinattavalla kalustolla, kuten kiskopyörin varustetulla perävaunul. Raitiotiellä kiskopyörillä kulkevaa kiskonhiontalaitetta käytetään yhdessä kevytkuorma-auton kanssa. Raitiotiellä voidaan tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisten urakoitsijoiden kiskopyörin varustettuja työvälineitä, kuten kaivinkoneita. Kiskojen kuntoa ylläpidetään säännöllisesti kiskon kulkupinnan hionnalla. Tähän käytetään HSG City -hiontakonetta, joka mahdollistaa hionnan 50 km/h nopeudella. Hionta on tämän ansiosta mahdollista jopa liikennöinnin aikana.

Kaksitieajoneuvot voivat nousta kiskoille ja kiskoilta pois suljetulla päällysrakenteella tai tasoristeyskannella. Avoimen päällysrakenteen osuuksia suunniteltaessa tulee varmistaa, että radalla on riittävästi paikkoja kaksitieajoneuvojen kulkutavan vaihtamiseen. Turvallisessa paikassa, kuten muusta liikenteestä erotetulla raitiotiekaistalla, ei raiteille noususta synny haittaa tai vaaraa kumipyöräliikenteelle tai jalankululle.