12. Raitiotien kalusto ja kunnossapito

12.1. Matkustajakalusto

Tampereen raitiovaunu on Skoda Transtechin valmistama Smart Artic X34. Vaunun pituus on 37,29 m.

Vaunu on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista pidentää tulevaisuudessa 47,2 m mittaiseksi. Pidentäminen tapahtuu lisäämällä D-moduuli moduuli A- ja C-moduulien väliin. D-moduuli vastaa rakenteeltaan A/B-moduulia ilman ohjaamoa ja päätyovia. Pidennetyn vaunun malli on Smart Artic X45. Raitiotieverkko suunnitellaan lähtökohtaisesti X45-kalustolle.

Kuva 12.1 c) Smart Artic X45 periaatekuva. X34 raitiovaunuun on lisätty D-moduuli.

12.2. Raitiotien kunnossapito ja kunnossapitokalusto

Tampereen raitiotien jatkuva luotettava toiminta on koko seudun joukkoliikennejärjestelmän kannalta tärkeää. Tehokkaasti järjestettävissä oleva kunnossapito mahdollistaa aikataulun mukaisen liikennöinnin. Raitiotien kunnossapito käsittää ratainfrastruktuurin hoitotoimenpiteet, säännölliset huollot ja tarkastukset sekä poikkeustilanteissa korjaukset. Yllättävien hajoamisten varalta raitiotien kriittisiä osia tulee olla varastossa. Varastosta aiheutuvien kustannusten hallitsemiseksi uudet ratkaisut, jotka synnyttävät tarpeen arvokkaiden varaosien varastointiin, tulee harkita kokonaistaloudellisesti.

Lähtökohtaisesti suunnitteluratkaisuissa tulee välttää kunnossapidon erikoiskalustoa vaativia ratkaisuja. Mikäli ratkaisut mahdollistavat rata-alueen kunnossapidon monen tyyppisillä menetelmillä ja välineillä, voidaan kunnossapitotehtävien hoidossa hyödyntää laajempaa urakoitsijajoukkoa. Näin voidaan parantaa raitiotien huoltovarmuutta ja saavuttaa kunnossapidossa matalammat kustannukset.

Katusuunnittelussa tulee pyrkiä mahdollistamaan lumen auraus ja siirto monipuolisesti. Etenkin liikennemuotojen erotteluun käytettäviä rakenteita suunniteltaessa tulee tunnistaa mahdolliset talvihoitoratkaisut. Vähintäänkin lumi tulee voida aurata pois ajolangan alta tilaan, jossa se voidaan kuormata poiskuljetettavaksi turvallisesti ja välttäen liikennekatkoja. Normaalien liikennealueen näkemävaatimusten lisäksi talvihoidon ja lumitilojen suunnittelussa tulee huomioida, ettei sähköturvallisuussyistä alle neljän metrin etäisyydelle radan keskilinjasta saa kasata yli 1,0 metriä kiskonselänkorkeudesta nousevia lumikasoja.

Raitiotien kunnossapidossa käytetään normaaleja katuhuollon ajoneuvoja ja laitteita sekä kumi- ja teräspyörillä varustettuja kaksitieajoneuvoja, joihin voidaan liittää erilaisia lisälaitteita, kuten nurmikon leikkuupää, aurat, pesurit ja harjat. Raitiotien sekaliikennekaistojen ja muiden suljetun päällysrakenteen osuuksien kunnossapitotoimet pyritään hoitamaan kiskon huoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti kumipyörin. Teräspyöräkalusto on välttämätöntä avoimen päällysrakenteen rataosuuksien hoidossa (viherrata ja sepelirata).

Erityisesti raitiotien kunnossapitoa varten on hankittu runko-ohjattava Lännen 8800K monitoimikone sekä Unimog kevytkuorma-auto, jotka on varustettu kisko- ja kumipyörin. Lisäksi kiskoilta tehtävissä töissä tarvittavia koneita ja säiliöitä voidaan kuljettaa hinattavalla kalustolla, kuten kiskopyörin varustetulla peräkärryllä. Raitiotiellä hankittua teräspyörillä kulkevaa kiskonhiontalaitetta käytetään yhdessä kevytkuorma-auton kanssa. Raitiotiellä voidaan tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisten urakoitsijoiden kiskopyörin varustettuja työvälineitä, kuten kaivinkoneita.

Kaksitieajoneuvot voivat nousta kiskoille ja kiskoilta pois suljetulla päällysrakenteella tai tasoristeyskannella. Avoimen päällysrakenteen osuuksia suunniteltaessa tulee varmistaa, että radalla on riittävästi paikkoja kaksitieajoneuvojen kulkutavan vaihtamiseen. Turvallisessa paikassa, kuten muusta liikenteestä erotetulla raitiotiekaistalla, ei raiteille noususta synny haittaa tai vaaraa kumipyöräliikenteelle tai jalankululle.